Bouw Constructie- en planningstechnieken

Iets voor jou?

Dit opleidingsjaar is bij uitstek het “specialisatiejaar” na de opleiding tso Bouwtechnieken, waar een verderzetting en uitdieping beoogt wordt op het gebied van werforganisatie, voorbereiding, planning, opvolging, …

Dit studiejaar “Secundair Na Secundair” ( Se-n-Se) is zeer specifiek arbeidsmarktgericht en in functie van duurzaam bouwen, wonen en projectontwikkelingen.

Wie kan starten in deze studierichting?

De houders van het diploma secundair onderwijs uit het studiegebied “ bouw”, bij voorkeur uit de volgende studierichtingen:

  • bouwkunde tso
  • bouw- en houtkunde tso
  • bouwtechnieken tso

De houders van het diploma secundair onderwijs (behaald na het volgen van een extra specialisatiejaar bso) kunnen inschrijven indien ze vlot kunnen tekenen met CAD software (Autocad + Sketch-up) en kunnen werken met tekstverwerking (Word) en rekenbladen (Excel).

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Er zijn 2 bepalende componenten:

16 uur werkplekleren (2 volle dagen) onder begeleiding van leerkrachten of externe instructeurs van bouwbedrijven, firma’s of studieburelen, overheidsdiensten, gemeenten, provincies, …
Het werkplekleren kan zeer divers zijn en bestaat o.a. uit: tekenopdrachten, dossiervoorbereiding, opmeten, bestek- en meetstaatstudie, opvolgen van werven, praktisch uitvoerend werk, enz..

12 uur technische lessen over duurzaam ondernemen, duurzame ontwikkeling; productie en procestechnologie. Dit omvat o.a. planning & organisatie, werfanalyse, constructie en bouwknopen, kostprijsberekening, kwaliteitscontrole + onderzoek, CAD-tekenen- 2D – 3D visualisatie. Duurzaam bouwen, hernieuwbare energietechnieken, BEN-woning, passief- en houtskeletbouw…..zijn de basis voor deze opleiding met toekomstvisie.

Extra aandacht gaat naar het administratief aspect van de bouwopleiding. Dit zowel voor  aannemers als de studieburelen/architecten.

Bedrijfsbezoeken aan studieburelen, ingenieurs of architecten, bouwfirma’s of bouwwerven zorgen voor een gepaste aanvulling.

Elke leerling werkt aan projecten die zo veel mogelijk afgestemd zijn op het persoonlijk niveau. 

LESSENTABEL STBP

 

Vakbenaming

Uren/week

TV/stage Bouw - constructie en planningstechnieken

12

Werkplekleren

16

Totaal technische vakken

28

Totaal

28

Je toekomstige beroep

Door het volgen van dit jaar Se-n-Se, met de ruime component “werkplekleren”, hebt je nadien hogere tewerkstellingskansen.

Er zijn tewerkstellingsmogelijkheden bij studieburelen/architecten, bouwfirma’s,  landmeters, productie-eenheden (betonfabriek, labo, …), bouwmaterialenfirma’s, allerhande aanverwante bedrijven, maar ook bij overheidsdiensten, gemeenten, provincies, nutsbedrijven, …

Image

Scholen

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Leenstraat 32
8800 Roeselare
Tel. 051 20 02 88
www.vtiroeselare.be