Industriële koeltechnieken

Iets voor jou?

Wil jij je verdiepen in de immense wereld van de koeltechniek? Een wereld met ontelbare toepassingen, van de bakker om de hoek tot industriële toepassingen. In de richting se-n-se industriële koeltechniek geven we je een mooie kennis mee om je hierin te lanceren.

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist: geïnteresseerd in het industriële aspect van de koeltechniek en praktisch en technisch aangelegd.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Deze opleiding is een diepgaande specialisatie koeltechnieken die georganiseerd wordt in twee modules. Module 1 loopt van september tot januari en module 2 van februari tot juni. Je kan enkel instappen op 1 september omdat de tweede module verder bouwt op de eerste.

Je krijgt geen algemene vakken meer. Alle uren worden integraal besteed aan de specialisatie in de koeltechniek. Er zijn 20 uren theorie, 4 uur labo en 8 uren praktische vorming.

Industriële koeltechnieken wil je een inzicht laten verwerven in de opbouw en de werking van industriële koelinstallaties. Hiervoor is een diepgaande kennis nodig van de fysische verschijnselen van het koelproces evenals de werking van de deelcomponenten (elektriciteit, regeltechniek ...).

Je leert schema’s lezen om diagnoses te kunnen stellen bij slecht functioneren van koeltechnische installaties, op een zinvolle manier catalogi gebruiken bij onderhoud en herstelling, de algemene werking controleren en juist afstellen.

Je wordt vertrouwd gemaakt met het aanpassen, vervolledigen en eventueel zelf ontwerpen van kleine industriële koeltechnische installaties. Naast het lezen van schema’s moet je noodzakelijke elementen kunnen berekenen en opzoeken in catalogi. Je verwerft praktisch inzicht in isometrische schema’s.

Je leert heel wat over industriële koelprocessen en -kringlopen, koudemiddelen, compressoren, condensors, verdampers, expansiesystemen, randapparatuur, fluïdotransport, isolatie, regeltechniek, luchtbehandelingstechnieken, industriële toepassingen, installatie en onderhoud en opzoeken van storingen.

De praktijk richt zich naar de opbouw van de koeltechnische installaties en de elektrotechnische aspecten ervan. Je voert ook een aantal werkzaamheden uit op bestaande installaties (verwijderen van koelmiddel, vervangen en toevoegen van onderdelen, onderhoud).

Werkplekleren, het leren op de werkvloer van een bedrijf, onder begeleiding van externen en eigen leerkrachten komt aan bod. In iedere semester heb je twee weken stage in een bedrijf. Zo maak je van heel dichtbij kennis met de arbeidswereld.

Onze school is een erkend examencentrum, zodoende kun je ook het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I op onze school behalen.

Je toekomstige beroep:

  • Installateur van koel- en verwarmingssystemen
  • Beheerder van energiesystemen
  • Technisch bediende in openbare diensten
  • Vertegenwoordiger koeltechnisch materiaal
Image

Scholen

VTI Zeebrugge

Campus Zeebrugge Ploegstraat 38
8380 Zeebrugge
Tel 050 55 96 10
www.vtizeebrugge.be