Animator in de ouderenzorg SE-N-SE

Iets voor jou?

De bevolking veroudert. De groep zeventigplussers wordt groter, het aantal hoogbejaarden binnen deze groep stijgt.

Deze mensen hebben heel wat vrije tijd die ze nuttig en aangenaam willen doorbrengen. Als begeleider / animator voorzie je in een gepaste tijdsbesteding voor élke oudere, ongeacht zijn cognitieve of fysieke noden.

Heb je een hart voor mensen en in het bijzonder voor de ouderen in onze samenleving, dan is Animator in de ouderenzorg écht iets voor jou.

Er wordt van jou verwacht dat je je kan inleven, correct en respectvol kan communiceren met de oudere én met zijn sociaal netwerk en het team van de voorziening. Daarnaast moet je ook goed kunnen plannen en coördineren.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?

Als begeleider / animator begeleid je ouderen en hun sociaal netwerk bij het leven in een voorziening, met speciale aandacht voor het samenleven en tijdsbesteding. Je leert om een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Zo draag je bij tot het verhogen van de levenskwaliteit van de ouderen. Animatie betekent behoeftegestuurd werken. Je zoekt naar activiteiten die aansluiten bij de individuele behoeften van elke oudere binnen een voorziening: bewoners van woon- en zorgcentra en van centra voor kortverblijf, bezoekers van dagverzorgingscentra en dienstencentra, cliënten van diensten voor gezinszorg, bejaarde hulpvragers van de diensten voor ziekenoppas …

Als animator organiseer je niet alleen ontspannende activiteiten. Door jouw voorbeeld zet je ook andere zorggevers aan tot het ontwikkelen van een gelijkgestemde animatieve grondhouding. 

Animator in de ouderenzorg is een praktische opleiding. De vaardigheden die in het beroepsprofiel van animator zijn opgenomen, worden in deze richting aangeleerd. Zo ben je in staat om zelfstandig een behoeftegestuurd animatief programma samen te stellen én uit te voeren voor een bewonersgroep.

Enkele voorbeelden: ontspanningsactiviteiten aansluitend bij de levensstijl en de levensloop van de ouderen, vorming voor ouderen, intergenerationele projecten, reminiscentie, cultuurgebonden activiteiten, relaxatie en sensomotorische stimulatie, aromatherapie, bewonersraad, buurtgerichte initiatieven, uitstappen …

Je traint ook de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de oudere en zijn sociaal netwerk te ondersteunen. Samenwerken met collega’s, vrijwilligers en externen is een must voor de begeleider / animator. Een sociale en open houding is daarbij onmisbaar.

PRAKTIJK EN STAGE

Tijdens de opleiding werk je mee aan tal van projecten zodat je meteen kennismaakt met het werkveld. Er zijn blokstages van meerdere weken waarbij je kan kiezen voor instellingen in jouw buurt.

Je toekomstige beroep:


WAAR KAN JE NA JE OPLEIDING TERECHT?
 

Aan het werk

Als animator kan je o.m. aan de slag in een woonzorgcentrum, een dagcentrum voor kortverblijf, in diensten voor gezinszorg en ziekenoppas … 

Verder studeren

Na deze opleiding kan je nog kiezen om verder te studeren in het Hoger Onderwijs.Tijdens de opleiding werk je mee aan tal van projecten zodat je meteen kennismaakt met het werkveld. Er zijn blokstages van meerdere weken waarbij je kan kiezen voor instellingen in jouw buurt.

Image

Scholen

Vesaliusinstituut

Leffingestraat 1
8400 Oostende
Tel. 059 70 68 70
info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be